company_gallery_01

اخبار

W-MBus چیست؟

W-MBus، برای Wireless-MBus، تکامل استاندارد Mbus اروپا، در سازگاری فرکانس رادیویی است.

این به طور گسترده توسط متخصصان در بخش انرژی و آب و برق استفاده می شود.این پروتکل برای کاربردهای اندازه گیری در صنعت و همچنین در بخش داخلی ایجاد شده است.

با استفاده از فرکانس‌های ISM بدون مجوز (169 مگاهرتز یا 868 مگاهرتز) در اروپا، این اتصال به برنامه‌های اندازه‌گیری و اندازه‌گیری اختصاص داده شده است: کنتورهای آب، گاز، برق و انرژی حرارتی استفاده‌های معمولی هستند که توسط این پروتکل ارائه می‌شوند.

w-mbus

زمان ارسال: فوریه-16-2023